Biz hakda

Jwell factory05

Zhejiang Haining önümçilik bazasy

Jwell factory04

Çanjou Liýang önümçilik bazasy

Jwell factory03

Zhejiang ousoushan önümçilik bazasy

Jwell factory02

Jiangsu Taicang önümçilik bazasy

Jwell factory01

Şanhaý önümçilik bazasy

Jwell 1997-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, enjam öndürijileriniň himiki süýümi egirýän doly toplumy, Jwell kompaniýasynyň önümçilik bazalary takmynan 700,0000 inedördül metr bolup, 7 bölekden ybarat. Şanhaýyň Jiading etrabynda, kompaniýanyň baş ofisiniň ýerleşýän ýeri, Zhejiang welaýatynyň Haining we ousoushan şäheri, Taýang şäheri we Jiangsu welaýatynyň Liýang şäheri, Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri we Taýland. - uly göwrümli altyn gaýtadan işleýän zawodlar we üç ýylylyk arassalaýjy nitrid zawody, her ýyl öndürýän 3000 + (toplum) ýokary derejeli plastmassa ekstruziýa önümçilik liniýalary we beýleki doly enjamlar toplumy, 120-den gowrak ýurtda we sebitde marketing.

Jwell-de ýokary hilli R we D topary we mehaniki we elektrik işe inersenerleriniň tejribeli topary, şeýle hem ösen işleýiş bazasy we standart gurnama ussahanasy bar.

Telekeçilik ruhy: Zähmet, tutanýerlilik we täzelik

Korporatiw missiýa:
Zähmeti we täzeligi berjaý ediň, müşderiniň tejribesine üns beriň.
Ekstruziýa enjamlarynyň akylly global eko zynjyryny guruň.

7

Önümçilik bazasy

26

Oňa eýeçilik edýän kompaniýa 

120+Countriesurtlar

Işewür gurşaw

3000+

Ualyllyk çykyş

3000

Kompaniýanyň işgäri

Tehniki güýç

ed8ec0f7251e64b0

Gözleg we gözleg topary

Kompaniýanyň 3000-den gowrak işgäri bar
480-den gowrak tehniki dolandyryjy
Gözleg we gözleg inersenerleri, 300-den gowrak adam
Gözleg we gözleg topary baý tejribe we ýokary hilli

a7f59f3d17faaeb9

Gaýtadan işlemek ukyby

Dokuz sany uly metal gaýtadan işleýän zawod
Üç ýylylygy bejermek nitrid ösümlikleri
1000 + Halkara ösen gaýtadan işleýiş enjamlary

866cd136dba0445a

Sungatyň ýagdaýy

30 ýyldan gowrak senagat tejribesi
400-den gowrak milli patent
On sany ýokary tehnologiýaly kooperatiw kärhanasy
1000-den gowrak halkara birinji derejeli gaýtadan işleýän enjam

8a5baa934ff3610d

Hil kepilligi

ISO 9001: 2015 we CE şahadatnamasynyň hil dolandyryş ulgamy
Önümlerimiziň hiline we sazlaýjysyna gözegçilik etmek we dolandyrmak üçin Şanhaý Jinwei Gurmak Hyzmat Kompaniýasyny döretdik.

b21885927110b25

Bazary tanamak

Döwletiň degişli bölümleri tarapyndan birnäçe önüm gowşuryldy
Ekstruziýa pudagynda öňdebaryjy gyra
Bazardaky paýy içerde we daşary ýurtlarda iň ýokarydyr

Hyzmatdaşlar

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24