page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Ekstruders seriýasy

 • HDPE High Efficiency Single Screw Extruder

  HDPE ýokary netijeliligi ýeke nurbat ekstruderi

  Suw üpjünçiligi we gaz üpjünçiligi pudagynda giňden ulanylýar. Iýmitlendiriş bölümi temperatura gözegçiligi bilen örtülen gurluşdyr we ýokary kuwwatlylygy we durnukly ekstruziýany almak aňsat. Öňdebaryjy BM nurbat gurluşy bilen HDPE materialyny gaty suwuklyga bölüp bilýär.

 • PP Non-woven Fabrics Extruder

  PP Dokalan däl matalar ekstruderi

  JWM seriýasy Dokalmadyk matalar Extruder, PP dokalan matalary öndürmekde ýöriteleşendir. Adatça iki sany ekstruderi yzygiderli ulanýar.

 • Single Screw Extruder for Profile

  Profil üçin ýekeje nurbat ekstruderi

  Esasan profili çykarmak üçin ulanylýan enjamlaryň bu modeli, nurbatlaryň we çelekleriň gurluşy we görnüşi köp üýtgeýär we nurbatlar we çelekler takyk işlenýär, bu gowy plastifikasiýa, ýokary kuwwatlylygy üpjün edip we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler,
  elektrik dolandyryş bölekleri ýokary derejede enjamlaşdyryldy, bu bolsa işlemegi ygtybarly etdi. PVCPCABS Profili üçin amatly.

 • Single-screw Extruder for UHMW-PE

  UHMW-PE üçin bir nurbatly ekstruder

  Ekstruderde, poroşok materialynyň 1,5 milliondan gowrak molekulasyny gaýtadan işlemek üçin ulanyp boljak nurbat we barrel üçin patentlenen dizaýnymyz bar. Flowaramaz akym ukybyny ýeňip geçmek, aňsat zaýalanmak we ş.m. sebäpli peselýän mehaniki häsiýetler, ekstruder önümçilik wagtynda durnukly önümçilige we ygtybarly plastifikasiýa eýe bolup biler.

 • New type high efficient energy saving extruder

  Täze görnüşli ýokary tygşytly energiýa tygşytlaýjy ekstruder

  Aýratynlyklary: Täze görnüşli barýer nurbat dizaýnyny ulanmak bilen, bu ekstruder az energiýa sarp etmegi bilen ýokary RPM-de ýokary ekstruziýa kuwwatyna eýe we bu ekstruder pes temperaturada gowy garyşyk täsirini gazanyp biler we bu ekstruder material gyrkymyna gözegçilik edip biler. Uly diametrli turbanyň içki diwaryndaky süýüm belgisinden gaça durmak üçin ideal we hatda ereýän temperaturany alyň.

 • CJWS Middle Torque Series Twin Screw Extruders

  CJWS Orta tork seriýasy Ekiz nurbat ekstruderleri

  CJWS seriýaly goşa nurbatly ekstruderler, esasanam has ýokary hilli, öndürijilik we ajaýyp jogapkärçiligi yzarlamak bilen, bütin dünýädäki orta we ýokary derejeli müşderilere ünsi jemleýär.

 • CJWS Plus Super-high Torque Series Twin Screw Extruders

  CJWS Plus Super-ýokary tork seriýaly ekiz nurbat ekstruderleri

  “CJWS Plus” seriýaly goşa nurbatly ekstruderler, has ýokary hilli, öndürijilik we ajaýyp jogapkärçiligi yzarlamak bilen, bütin dünýäde orta we ýokary derejeli müşderilere ünsi jemleýär. Enjam ýokary tork derejeli dişli guty ýa-da import edilen dişli guty bilen enjamlaşdyryldy, tehniki aýratynlyklar, önüm öndürijiligi we hemmetaraplaýyn hili halkara derejesinde.

 • Counter Parallel Twin-screw Extruder

  Counter Parallel Ekiz nurbatly ekstruder

  Kompaniýamyzyň esasanam PVC turbany, profil sahypasyny we plastinkasyny öndürmek üçin dizaýn eden ähli görnüşli SJP ekstruderleri, ekstruderlerimiz gowy plastifikasiýa, ýokary kuwwatlylygy we ösen elektrik gözegçiligini wada berip bilerler we elektrik kabineti müşderi tarapyndan öz isleglerine görä saýlanyp bilner. .

 • Co-Rotating Conical Twin-Screw Extruder

  Bilelikde aýlanýan konik ekiz nurbat ekstruderi

  Bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin JWELL bilelikde aýlanýan konusly ekiz ekstruderiň seriýalaryny üstünlikli ösdürýär. Esasan PVC gaty materialy we dürli kabelleri pelletizasiýa etmek üçin ulanylýar. Enjamlar, esasan, müşderiler tarapyndan makullanan ýokary kuwwatlylygy, energiýa tygşytlaýyş aýratynlyklaryna eýedir.

 • Counter Conical Twin-Screw Extruder

  Counter Conical ekiz nurbat ekstruderi

  Kompaniýamyzyň esasanam PVC turbany, profil sahypasyny we plastinkasyny öndürmek üçin dizaýn eden ähli görnüşli SJP ekstruderleri, ekstruderlerimiz gowy plastifikasiýa, ýokary kuwwatlylygy we ösen elektrik gözegçiligini wada berip bilerler we elektrik kabineti müşderi tarapyndan öz isleglerine görä saýlanyp bilner. .

 • CJWH Middle Torque Series Twin Screw Extruders

  CJWH Orta tork seriýasy Ekiz nurbat ekstruderleri

  CJWH seriýaly goşa nurbatly ekstruderler esasan hil we netijelilik üçin gowulaşan talap bilen orta derejeli müşderilere ünsi jemleýär. Localerli öndürilen orta tork we ýokary tizlikli gutujyk, tehnologiýa, konfigurasiýa, öndürijilik we hil bäsdeşlik netijeliligi bilen içerki öňdebaryjy derejedäki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu seriýaly maşyn .