Pressokary basyşly RTP bükülen kompozit turba ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Termoplastiki berkidilen turba RTP üç gatlakdan ybarat: içki gatlak eroziýa garşy we aşaga çydamly PE turbasy;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjamlarymyzyň öndürijiligi we artykmaçlyklary

Termoplastiki berkidilen turba RTP üç gatlakdan ybarat: içki gatlak eroziýa garşy we aşaga çydamly PE turbasy;
Orta gatlak berkidilen öwrümli gatlak (material ýokary intensiw sintezlenen süýüm ýa-da aýna süýüm, uglerod süýümi ýa-da inçe metal sapak);
Daşarky gatlak gorag üçin PE. Iň meşhur güýçlendiriji material Aramid süýümidir.

RTP1
RTP
RTP 2

Bu çyzyk esasan içki turba ekstruziýasyndan we daşarky örtük ekstruziýa ulgamlaryndan, köp sanly egriji maşynlardan, sowadyjy sazlaýjy enjamlardan, şemallardan we dolandyryş ulgamlaryndan durýar. Kompýuterleşdirilen merkezleşdirilen maglumat gözegçiliginiň ulanylmagy, içki turbanyň takyk agramyna, şol bir wagtyň özünde çekiş gözegçiligine, awtomatiki turba bilen örtülen rulonda we prosesde awtomatiki köp stansiýaly takyk gatlak gözegçiligine takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

RTP turbasynyň artykmaçlyklary we ulanylyşy: RTP sargyly güýçlendirilen birleşdirilen turba, ýokary basyşa, poslama garşy we çeýelige çydamly plastmassa birleşýän turbanyň täze görnüşidir. Nebit, suw üpjünçiligi we beýleki ýokary basyşly transport gurşawynda ulanylýar. Önümiň içki gatlagy poslama garşy we aşaga çydamly polietilen turbadyr, orta gatlak berkidilen sargy gatlagy, daşky gatlagy goraýjy polietilen gatlagydyr. Aramid süýümli berkidilen RTP turbasynyň iş basyşy 9-14 MPa, partlama basyşy 40 MPa çenli bolup biler.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

Turbanyň diametri

Ekstruder

Potensial

Jemi kuwwat

JWG-RTP-160

Ø63 ~ 60160

JWSGX65 / 38

120-300kg / sag

160kw

JWG-RTP-250

Ø75 ~ 50250

JWSGX75 / 38

300-500kg / sag

210kw

JWG-RTP-315

Ø110 ~ 15315

JWSGX75 / 38

300-500kg / sag

210kw

Önümiň şekili

High Pressure RTP Twisted Composite Pipe Extrusion Machine4
High Pressure RTP Twisted Composite Pipe Extrusion Machine5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň