Uzyn süýümli termoplastiki ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Adaty gysga süýümi güýçlendirmek bilen deňeşdirilende, LFT has ýokary güýç we belli bir güýje ýetip biler, termiki garşylyk ep-esli ýokarlanýar. Rezin, umuman, PP we PA, güýçlendiriji süýüm, umuman aýna süýümi, uglerod süýümi ýa-da bazalt süýümi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

L / D.

Buraw tizligi (rpm)

Potensial diapazony

CJWH52

44-56

300-500

300-400kg / sag

CJWH65

44-56

400-600

400-500kg / sag

Bellik: aboveokarda sanalan maglumatlar diňe salgylanmak üçin, önümçilik liniýasy müşderiniň talaplary boýunça düzülip bilner.

Sorag-jogap

Kepillik hakda näme?
Satyn alyjy önümi gorap saklamak we ulanmak düzgünlerine eýerýän şertinde, Satyjy enjam gurnalan senesinden 12 aý, ýa-da haýsy birinji ýerde bolsa, 18 aýdan kepillik bermäge razy bolýar.

Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin resminamaňyz barmy?
Hawa, asyl nusgasy bar. Ilki bilen size görkezeris we iberilenden soň size gaplama sanawyny / täjirçilik faktura / gümrük taýdan resmileşdirmek üçin satuw şertnamasyny bereris.

Ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?
Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde bu meseläniň çözülmegi üçin biziň tehnikimiz gerek. Teamhli kynçylyklaryňyz gutarýança topar tomaşaçy / WhatsApp / WeChat / E-poçta / Telefon bilen kamera bilen üpjün edip bileris. Gerek bolsaňyz, gapy hyzmatyny hem berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň