page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Beýleki turba ekstruziýa enjamy

 • HDPE Steel Wire Frame Plastic Pipe(SRTP)pipe Extrusion Machine

  HDPE polat sim çarçuwasy plastik turba (SRTP) turba ekstruziýa enjamy

  Polat simli çarçuwaly plastik turba, SRTP turbasy diýlip hem atlandyrylýar, polat çarçuwaly polietilen plastmassa turbanyň täze görnüşidir. Highokary dartyşly aşa plastmassa polat sim çarçuwasynyň we termoplastiki PE-nyň çig malyny kabul edýär. Polat simli berkitme çarçuwasy hökmünde we HDPE esasly, ajaýyp birleşme effekti bolup biler ýaly, içki giňişlik HDPE we daşarky giňişlik HDPE-ni polat sim çarçuwasy bilen ýakyn birikdirmek üçin ýokary öndürijilikli HDPE üýtgedilen zynjyr kabul edýär.

 • High Pressure RTP Twisted Composite Pipe Extrusion Machine

  Pressokary basyşly RTP bükülen kompozit turba ekstruziýa enjamy

  Termoplastiki berkidilen turba RTP üç gatlakdan ybarat: içki gatlak eroziýa garşy we aşaga çydamly PE turbasy;

 • Large Diameter HDPE Hollow-wall Coiled Pipe Extrusion Machine

  Uly diametrli HDPE Boş diwarly örtükli turba ekstruziýa enjamy

  Içki gapyrga berkidilen gasynlanan turba, bazardaky täze döredilen ähli plastmassa iç gapyrga bilen berkidilen turba. Bu turba çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasalýar. Turbanyň turba topragynyň şol bir gysyş güýjüni emele getirýän uly meýdany bar. Kebşirleýiş täsiri gowy we bogunyň dartyş güýji ýokarlanýar. Içki gapyrganyň gurluşy, halkanyň berkliginiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin amatlydyr. Häzirki wagtda içerki öndürijiler dürli spesifikasiýa DN200 ~ 3000mm turbalary öndürip bilerler we turbalaryň önümçilik uzynlygy 6m, 9m we 12m.