page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Beýleki list we plastinka ekstruziýa maşynlary

 • ABS, HIPS Refrigerator Plate, Sanitaryware Plate Extrusion Line

  ABS, HIPS sowadyjy plastinka, sanitariýa plastinka ekstruziýa liniýasy

  ABS, HIPS sowadyjy plastinka, sanitariýa plastinka ekstruziýa liniýasy

  JWELL uly öndürijilik we az energiýa sarp etmek bilen öňdebaryjy plastinka ekstruziýa liniýalaryny üpjün edýär, setirler konsentrirlenen material iýmitlendiriş ulgamy we awtomatiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, awtomatiki önümçilik funksiýasy gaýtadan işlemegiň çykdajylaryny azaldýar we önümiň hilini ýokary derejede ýokarlandyrýar. Bu ekstruziýa çyzygy müşderilerimizde meşhurdyr.

 • Modified Plastic Sheet & Plate Extrusion Line

  Üýtgedilen plastmassa list we plastinka ekstruziýa çyzygy

  Gurluş blok görnüşini bilelikde aýlanýan paralel ekiz nurbat ekstruderini kabul ediň, ol materiallary birleşdirip we önümi pelletiz etmezden bir ädim öňe çykaryp biler. Sahypa elektronika, sumkalar we çemodan, awtoulag, gurluşyk materiallary we ş.m. pudagynda ulanylyp bilner.

 • PLA 3D printing material extrusion machine

  PLA 3D çap ediji material ekstruziýa enjamy

  PLA, iň köp ulanylýan 3D çap edilen materialdyr PLA, mekgejöwen krahmasy ýaly tebigy önümlerden ýasalan biodegrirlenip bilinýän we bioaktiw termoplastiki poliester kondensator bolup, ony beýleki plastmassalara garanyňda ekologiýa taýdan arassa edýär we prototiplerde we zerur däl böleklerde ulanylyp bilner. ýokary basyşlara garşy durmak.

 • PP, PE Plastic Hollow Cross Section Plate Extrusion Line

  PP, PE Plastiki boşluk kesiş bölümi plastinka ekstruziýa çyzygy

  PP çukur gözenek plastinka, ýeňil materialy, ýokary güýji, çyglylyga garşy, gowy öndürijiligi we ikinji derejeli işleýşi sebäpli dolanyşyk gutusyna we gaplaýyş gutusyna gaýtadan işlenip bilner.

 • PP, PE, ABS, PVC,PVDF Thick Plate Extrusion Line

  PP, PE, ABS, PVC, PVDF Galyň plastinka ekstruziýa çyzygy

  PP galyň plastinka, Daşky gurşawa zyýanly önüm we himiýa senagatynda, azyk senagatynda, eroziýa garşy senagatda, ekologiýa taýdan arassa enjamlar pudagynda we ş.m. giňden ulanylýar. 2000 mm giňlikdäki PP galyň plastinka ekstruziýa çyzygy täze döredilen çyzykdyr beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende iň ösen we durnukly çyzyk.

 • PVC Transparent Sheet and Rigid Sheet Extrusion Line

  PVC aç-açan list we berk kagyz ekstruziýa çyzygy

  Haryt amaly: Myhmanhanada, restoranda, ofisde, villanyň içki diwary, aşhana, hajathana we ony diwar bezegi, öýjük, stol mata, pol we ş.m. ulanyp bolýar.