Paralel ekiz nurbatly Extruder HDPE PP DWC Turbany ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Iki diwarly gasynlanan turba (DWC turba) çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen turbanyň täze görnüşidir. Lighteňil agram, ýokary basyşa garşylyk, berk berklik, çalt gurluşyk we uzak ömrüň aýratynlyklary bar. Onuň ajaýyp turba diwar gurluşy dizaýny, beýleki gurluşlaryň turbalary bilen deňeşdirilende çykdajylary ep-esli azaldar. Baglanyşyk amatly we ygtybarly bolany üçin, içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanyldy. Köp sanly beton turbalary we guýma demir turbalary çalyşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Programmanyň çäkleri

Esasan 0.6MPa-dan pes iş basyşy bilen uly göwrümli suw daşamak, suw üpjünçiligi, zeýkeş, lagym akymlary, gaz çykaryjy, metro şemaly, magdan şemaly, ekerançylyk ýerlerini suwarmak we ş.m. üçin ulanylýar.
1. Şäher häkimligi: zeýkeş we lagym turbasy hökmünde ulanylýar.
2. Gurluşyk işleri: ýagyş suwy turbasy, ýerasty zeýkeş turbasy, kanalizasiýa turbasy we jaýlaryň howa çalşygy turbasy hökmünde ulanylýar.
3. Demirýol we awtoulag ýollary aragatnaşyk enjamlary: aragatnaşyk kabeliniň we optiki kabeliň gorag turbasy hökmünde ulanylýar.
4. Senagat: himiýa senagatynda, hassahanada, daşky gurşawy goramakda we beýleki pudaklarda kanalizasiýa turbalary üçin giňden ulanylýar.
5. Oba hojalygy bagy taslamasy: ekin meýdanlaryny, miwe we çaý baglaryny we tokaý guşaklaryny drena for etmek üçin ulanylýar.
6. Engineeringol in Engineeringenerligi: demir ýoluň we awtoulag ýolunyň geçiriji we zeýkeş turbasy hökmünde ulanylýar.
7. Mina: magdan şemaly, howa üpjünçiligi we zeýkeş turbasy hökmünde ulanylýar.
8. Deşikli goşa diwar gasynlanan turba: duzly aşgar gury ýer ýolunyň girelgesi we zeýkeş turbasy hökmünde ulanylyp bilner.
9. Golf meýdançasy we futbol meýdançasy taslamasy: golf meýdançasynyň we futbol meýdançasynyň girelgesi we zeýkeş turbasy hökmünde ulanylýar.

Parallel
Parallel1
Parallel3

Enjamlarymyzyň öndürijiligi we artykmaçlyklary: Jwell aşakdaky aýratynlyklary bolan Europeanewropanyň ösen tehnologiýasyny we täze döredilen parallel-parallel goşa nurbat ekstruderi HDPE / PP DWC turba liniýasyny hödürledi:
1. Iki sany paralel goşa nurbatly ekstruderi kabul ediň we garyşyk täsiri ajaýyp. Poroşok we granula çig malyny bir wagtyň özünde granulasiýa we az çig mal çykdajylary bolmazdan ulanmak mümkin;
2. Ekstruder, islendik wagt onlaýn ýagdaýda kalsiý poroşokyny doldurmak nisbatlaryny sazlap bilýän gapdal iýmitlendiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we formula çalşygy amatly;
3. Ekstruderiň vakuum wentleri bar. Turbanyň içki we daşarky diwarlaryny köpürjiksiz dykyz we tekiz etmek;
4. Nurbat we barrel blok görnüşini gurýar. hyzmat etmek we çalyşmak aňsat.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

Turbanyň diametri 

Iň ýokary tizlik

Potensial

Jemi kuwwat

JWSBL-600

200-600mm

5m / min

800 kg / sag

500kw

JWSBL-1000

200-1000mm

2.5m / min

1200kg / sag

710kw

JWSBL-1200

800-1200mm

1.5m / min

1400 kg / sag

800kw

Önümiň şekili

Parallel Twin-screw Extruder HDPE PP DWC Pipe extrusion machine1
Parallel Twin-screw Extruder HDPE PP DWC Pipe extrusion machine2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň