page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Plastiki gaýtadan işleýän maşyn

 • DYSSG Pipe Crusher and Shredder Unit

  DYSSG turba döwüjisi we döwüji bölümi

  DYSSG döwüjisi, diametri 1200mm bolan PE, PP, PVC turbany böleklemäge ukyply, 3-6 m turbanyň uzynlygy göni kesilmän kesilip bilner we aýlanyş tizligi haýal we durnukly. Turbalaryň dürli görnüşi iýmitlendiriji bakyň içine salynýar we baklar awtomatiki usulda ýapylýar we turbany gidrawliki bilen bölmek üçin merkezi okuna itekleýär. Ezilenden soň material talap edilýän granulany almak üçin ikinji gezek ezmek üçin konweýer kemeri bilen daşalýar.

 • DYSSJ Universal Single Axle Shredder

  DYSSJ Univershliumumy ýeke ok oky

  DYSSJ döwüji seriýany berk itekleýji iýmitlendiriji we amaly has ygtybarly edýän ugurly agyr rulman hyzmatdaşlygyndan. Adaty bölünen itekleýji iýmitlendiriji, uly bloklaryň palet we agaç böleklerini aňsatlaşdyrýan DYSSJ döwüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • DYSSQ Light Single Axle Shredder

  DYSSQ Lighteke ok oky

  Daşky gurşawy goramak we kuwwatyň we önümiň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin DYSSQ döwüjisi öňe sürülýär we sanjym önümini böleklemek, galyplaýyş önümini, plastmassa galyň plastinka, binanyň ýapylmagy, film we galyplaýyş materialyny ulanmak üçin ulanylyp bilner. Dürli iýmitlendiriş usulyna görä, kemer konweýer we döwüji islege bagly däl.

 • DYSSZ Heavy Single Axle Shredder

  DYSSZ Agyr ýeke ok oky

  Galyndy materiallary gaýtadan işlemek we dürli meýdanlarda ýokary kuwwatlylygy kanagatlandyrmak üçin DYSSZ döwüjini uly plastmassa blok, galyndy agaç kagyzy, galyndy kagyzy, elektrik önümi we sowadyjy örtük ýaly rezin önüm, materialdan, paletden, gaplanan galyndy materiallary, galypdan ýasalan çelek, turba we plyonka.

 • Two shaft shredder

  Iki sany gysgyç

  Galyndy tekerleri gaýtadan işlemek önümçilik liniýasy birnäçe agyr enjamlardan durýar, galyndy tekerlerini gaýtadan işleýän eziji enjamlar jwell üpjün edip biler. Şinanyň öňüni almak, uly biaksial bölek maşyny, awtoulag tekerlerini, materiallary barlamak üçin, konweýer arkaly elek maşynyna tekerleri kesenden soň, gaýtadan işlemek üçin degirmenden soň indiki derejä çykarylmagyny ulanýar.

 • Dyps-g Series Strong Crusher For Pipe

  Turbalar üçin Dyps-g seriýasy

  DYPS-G seriýaly agyr turba döwüjisi, orta diametrli turbany öňünden döwmän göni ezip biler. Bu seriýaly döwüjiniň girelgesi, plastmas turba üçin ýörite işlenip düzülendir, turba we döwüjiniň rotory iň oňat eziji täsire ýetmek üçin belli bir burçy emele getirýär, uzynlygy 6 metre çenli ezilen turbalar we profiller.

 • DYPS-S Sheet Crusher

  DYPS-S Sahypa döwüjisi

  PP / ABS / PMMA listiniň, plitalaryň we galyňlygy 0,2 ~ 3mm bolan köpük rulon materialynyň gaty giňligini ezmek kyn. DYPS-S bu meseläni çözüp biler. Ordinaryönekeý döwüjiler bilen deňeşdirilende, bu seriýal ýykyjy enjamlar toplumyna, iki sany metbugat rolikine, howa metbugat gözegçisine goşýar.

 • DYPS-X Profile,WPC Series Special Use Crusher

  DYPS-X Profili, WPC seriýasy Specialörite ulanyş gyryjy

  Plastmassalary, profilleri we WPC önümlerini döwmek üçin adaty gyryjy, käbir kynçylyklarda bar, köp mukdarda we köp mukdarda materialy döwmek üçin uly eziji boşluk gerek.

 • DYPS-Z Series Heavy Crusher

  DYPS-Z seriýaly agyr ýykyjy

  DYPS-Z seriýaly agyr döwüjiler, ezmek aňsat däl we galyňlygy 3 ~ 30mm bolan gaýtadan işleýän material üçin ýörite işlenip düzüldi.