page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

PVX turba ekstruziýa enjamy

 • Conical Twin-Screw Extruder Frpp Double-Wall Corrugated Pipe Extrusion Machine

  Konik ekiz nurbat ekstruder Frpp Iki diwarly gasynlanan turba ekstruziýa enjamy

  PVC goşa diwar gasynlanan turbanyň özboluşly gurluşy, ýokary turbanyň güýji, tekiz we näzik içki diwary we akymyň göwrümini uly edip bilýän ownuk sürtülme garşylygy bar. Gurluşyk wagtynda binýat islendik binýata uýgunlaşyp bilýän anyk binýatdan ýasalmaly däldir; Agramy birneme ýeňil, işlemek we ýüklemek gaty amatly, gurluşyk hem amatly we çalt; Turbalar berk we ygtybarly rezin halka rozetkasy bilen birikdirilýär we gurluşyk hilini kepillendirmek aňsat; Interfeýs çeýe, ýokary berklik we deň däl çözgüde garşy durmak üçin güýçli ukyp!

 • PVC Dual Pipe Extrusion Machine

  PVC goşa turba ekstruziýa enjamy

  Turbanyň diametriniň we çykarylyşynyň dürli talaplaryna laýyk gelýän iki görnüşli SJZ80 we SJZ65 ýörite goşa nurbat ekstruderleri bar; goşa turba ölýär material çykaryşyny deň paýlaýar we turbanyň ekstruziýa tizligi çalt plastifikasiýa edilýär;

 • PVC Four-pipe Extrusion Machine

  PVC Dört turbaly ekstruziýa enjamy

  Öndürijilik aýratynlyklary: Dört sany PVX elektrik gyrymsy önümçilik liniýasynyň iň soňky görnüşi, ýokary öndürijiligi we gowy plastifikasiýa öndürijiligi bilen goşa nurbatly ekstruderi kabul edýär we akym ýolunyň dizaýny üçin optimallaşdyrylan galyp bilen enjamlaşdyrylandyr. Dört turba deň derejede akýar we ekstruziýa tizligi çalt;

 • Three-layer PVC Solid Wall Pipe Co-extrusion Machine

  Üç gatly PVX Gaty diwar turbalary birleşdirýän maşyn

  Iki gatly PVX turbany bilelikde ýerine ýetirmek üçin iki ýa-da has köp SJZ seriýaly konus ekiz nurbat ekstruderini ulanyň. Turbanyň sendwiç gatlagy ýokary kalsiý PVC ýa-da PVC köpük çig malydyr.

  1. Ekstruder super aşaga çydamly garyndy nurbat barrelini ulanýar; ekiz nurbat deň derejede iýmitlenýär we poroşok köpri däl;

  2. PVX üç gatly galybyň optimal dizaýny, içki akym kanaly hrom bilen örtülen we ýokary derejede ýalpyldawuk, könelmegine we poslama garşy; ýörite ölçegli ýeň bilen turba önümi ýokary tizlikli we gowy ýüzüne eýe;

 • UPVC/CPVC Pipe Extrusion Machine

  UPVC / CPVC turba ekstruziýa enjamy

  PVC ekiz nurbatly ekstruderiň dürli aýratynlyklary we modelleri dürli diametrli we dürli diwar galyňlygyndaky turbalary öndürip biler.

  Birmeňzeş plastifikasiýa we ýokary öndürijilikli ýörite dizaýn nurbat gurluşy. Qualityokary hilli garyndy polatdan, içerki akym kanalynyň hrom örtüginden, ýalpyldawuk bejergisi, könelmegi we poslama garşylygy; ýörite ýokary tizlikli ýeň bilen, turbanyň üstki hili gowy;