page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Sceke nurbat ekstruderi

 • Single-screw Extruder for UHMW-PE

  UHMW-PE üçin bir nurbatly ekstruder

  Ekstruderde, poroşok materialynyň 1,5 milliondan gowrak molekulasyny gaýtadan işlemek üçin ulanyp boljak nurbat we barrel üçin patentlenen dizaýnymyz bar. Flowaramaz akym ukybyny ýeňip geçmek, aňsat zaýalanmak we ş.m. sebäpli peselýän mehaniki häsiýetler, ekstruder önümçilik wagtynda durnukly önümçilige we ygtybarly plastifikasiýa eýe bolup biler.

 • HDPE High Efficiency Single Screw Extruder

  HDPE ýokary netijeliligi ýeke nurbat ekstruderi

  Suw üpjünçiligi we gaz üpjünçiligi pudagynda giňden ulanylýar. Iýmitlendiriş bölümi temperatura gözegçiligi bilen örtülen gurluşdyr we ýokary kuwwatlylygy we durnukly ekstruziýany almak aňsat. Öňdebaryjy BM nurbat gurluşy bilen HDPE materialyny gaty suwuklyga bölüp bilýär.

 • New type high efficient energy saving extruder

  Täze görnüşli ýokary tygşytly energiýa tygşytlaýjy ekstruder

  Aýratynlyklary: Täze görnüşli barýer nurbat dizaýnyny ulanmak bilen, bu ekstruder az energiýa sarp etmegi bilen ýokary RPM-de ýokary ekstruziýa kuwwatyna eýe we bu ekstruder pes temperaturada gowy garyşyk täsirini gazanyp biler we bu ekstruder material gyrkymyna gözegçilik edip biler. Uly diametrli turbanyň içki diwaryndaky süýüm belgisinden gaça durmak üçin ideal we hatda ereýän temperaturany alyň.

 • PP Non-woven Fabrics Extruder

  PP Dokalan däl matalar ekstruderi

  JWM seriýasy Dokalmadyk matalar Extruder, PP dokalan matalary öndürmekde ýöriteleşendir. Adatça iki sany ekstruderi yzygiderli ulanýar.

 • Single Screw Extruder for Profile

  Profil üçin ýekeje nurbat ekstruderi

  Esasan profili çykarmak üçin ulanylýan enjamlaryň bu modeli, nurbatlaryň we çelekleriň gurluşy we görnüşi köp üýtgeýär we nurbatlar we çelekler takyk işlenýär, bu gowy plastifikasiýa, ýokary kuwwatlylygy üpjün edip we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler,
  elektrik dolandyryş bölekleri ýokary derejede enjamlaşdyryldy, bu bolsa işlemegi ygtybarly etdi. PVCPCABS Profili üçin amatly.