page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Gaty diwar turbalaryny ekstruziýa enjamy

 • Large Diameter HDPE Solid Wall Pipe Extrusion Machine

  Uly diametrli HDPE gaty diwar turbalaryny ekstruziýa enjamy

  Ekstruder JWS-H seriýasy highokary netijelilik, ýokary çykýan ýeke nurbat ekstruder. Specialörite nurbat barrel gurluşy dizaýny, aşaky ergin temperaturalarynda ideal eremegiň birmeňzeşligini üpjün edýär. Uly diametrli turba ekstruziýasy üçin döredilen spiral paýlaýyş strukturasy galyp, sorujy turbanyň içerki sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Lowörite pes sagly material bilen birleşip, ultra galyň diwarly, uly diametrli turbalary öndürip biler. Gidrawlik açylyşy we ýapylmagy.

 • Small-caliber PE/PPR/PE-RT/PA Single-pipe, Dual-pipe High-speed Extrusion Machine

  Ownuk kalibrli PE / PPR / PE-RT / PA Bir turba, goşa turba ýokary tizlikli ekstruziýa enjamy

  Turbaly ekstruziýa ýörite galyp, suw plyonkasy ýokary tizlikli ululyk ýeňi, şkalasy bilen toplumlaýyn akym dolandyryş klapan bilen enjamlaşdyrylan. operasiýa. Iki turba ekstruziýa çyzygy önümi iki esse köpeldip, az zawod ýerini tutup biler.

 • Multi-Layer Hdpe Solid Wall Pipe Co-Extrusion Machine

  Köp gatly Hdpe Gaty diwar turbalary birleşdirýän maşyn

  Enjamlarymyzyň öndürijiligi we artykmaçlyklary: Ulanyjylaryň aýratyn zerurlyklaryna görä, 2 gatly / 3 gatly / 5 gatly we köp gatly gaty diwar turba liniýasyny üpjün edip bileris; Birnäçe ekstruder sinhronlaşdyrylyp bilner we birnäçe metr agram gözegçiligi ulgamy saýlanyp bilner. her bir ekstruderiň takyk we mukdar taýdan ekstruziýasyna ýetmek üçin esasy PLC-de merkezleşdirilip bilner.

 • Energy-saving HDPE Solid Wall Pipe High-speed Extrusion Machine

  Energiýany tygşytlaýan HDPE gaty diwar turbasy speedokary tizlikli ekstruziýa enjamy

  HDPE turbasy adaty polat turbanyň we PVX agyz suw turbasynyň çalyşýan önümidir. Belli bir basyş etmeli. Adatça, uly molekulýar agramly we oňat mehaniki häsiýetli PE rezinleri saýlanmalydyr.

  HDPE turbalaryny bir wagtda düşündirmek, diňe bir tygşytly bolman, eýsem ygtybarly interfeýs, täsire garşylyk, döwülmäge garşylyk, garrylyga we poslama garşylyk ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe bolmalydyr.