page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

TPU film ekstruziýa enjamy

 • TPU Film /Hot Melt Film Extrusion Machine

  TPU Film / Gyzgyn eredilen film ekstruziýa enjamy

  TPU materialy poliester we polietere bölünip bilýän termoplastiki poliuretandyr. TPU filmi ýokary dartgynlylygyň, ýokary çeýeligiň, ýokary aşaga garşylygyň we garramagyň çydamlylygynyň ajaýyp aýratynlyklaryna eýedir we daşky gurşawy goramak, zäherli däl, çygly subutnama we antibakterial, biokompatisiýa we ş.m.

 • TPU Invisible Car Clothing Production Line

  TPU Görünmeýän awtoulag eşikleri önümçilik liniýasy

  TPU göze görünmeýän film, awtoulag bezeg hyzmatlarynda giňden ulanylýan ýokary öndürijilikli daşky gurşawy goramak filminiň täze görnüşidir. Aç-açan boýagdan goraýan filmiň umumy ady. Güýçli berkligi bar. Gurlandan soň, awtoulag reňkiniň ýüzüni howadan izolýasiýa edip bilýär we uzak wagtlap ýokary ýagtylyga eýe bolýar. Soňra gaýtadan işlenenden soň, awtoulag örtügi filmi dyrmaşyp, öz-özüni bejermek ýerine ýetirýär we boýagyň ýüzüni uzak wagtlap gorap biler.

 • TPU High-low Temperature/High-elastic Film Co-extrusion Line

  TPU -okary pes temperatura / -okary elastik film bilelikde ekstruziýa çyzygy

  Önümler suw geçirmeýän zolaklarda, aýakgaplarda, egin-eşiklerde, sumkalarda, kanselýariýada, sport önümlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

 • TPU Casting Composite Film extrusion machine

  TPU Casting Composite Film ekstruziýa enjamy

  TPU birleşdirilen mata, dürli matalarda TPU film birleşmesinden emele gelen birleşýän materialdyr. Iki dürli materialyň aýratynlyklary bilen utgaşyp, egin-eşik we aýakgap materiallary, sport fitnes enjamlary, çişirilýän oýunjaklar we ş.m. ýaly dürli onlaýn kompozit materiallarda ulanyp boljak täze mata alynýar.