Kompaniýanyň tertibi

China Jwell Machinery CO., LTD
Jwell 1997-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaý plastmassa enjamlary senagaty birleşiginiň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, enjam öndürijileriniň himiki süýümi egirýän ...

“Jwell” kompaniýasynyň önümçilik bazalary takmynan 700,0000 inedördül metre barabar bolup, 7 bölümden ybarat bolup, Şanhaýyň Jiading etrabynda, kompaniýanyň baş ofisiniň ýerleşýän ýeri, Zhejiang welaýatynyň Haýning we ousoushan şäheri, Taýkang şäheri we Liýang şäheri Jiangsu welaýatynyň, Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri we Taýland. bu kompaniýada 26 hünärli kompaniýa we dokuz sany uly göwrümli altyn gaýtadan işleýän zawod we üç sany ýylylyk arassalaýjy nitrid zawody bar, her ýyl 3000 + (toplum) ýokary derejeli plastmassa ekstruziýa önümçilik liniýalary we beýleki doly enjamlar toplumy, has köp marketing 120-den gowrak ýurt we sebit.

randd

Gözleg we güýç

“Jwell” -iň ýokary hilli gözleg we gözleg topary we mehaniki we elektrik ulanyş inersenerleriniň tejribeli topary, şeýle hem ösen işleýiş bazasy we standart gurnama ussahanasy bar.

mission

Korporatiw missiýa

Zähmeti we täzeligi berjaý ediň, müşderiniň tejribesine üns beriň. Ekstruziýa enjamlarynyň akylly global eko zynjyryny guruň.
Telekeçilik ruhy: Zähmet, tutanýerlilik we täzelik.

30-dan gowrak milli patent aldy
Önümçilik bazasy 7000000 inedördül metr meýdany tutýar
3 atylylygy bejermek nitrid ösümlikleri

Öňdebaryjy tehnologiýa we ajaýyp hil bilen Jwell abraýly bölümler we bazar tarapyndan ýokary tanaldy. Birnäçe möhüm tehnologiýany özbaşdak ösdürdi we 30-dan gowrak milli patent aldy “Jwell” -iň bazardaky paýy diňe bir Hytaýyň arasynda däl, eýsem Müsür, Russiýa, Polşa, Hindistan, Türkiýe, Braziliýa, Peru we Rumyniýa ýaly 120-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

“Jwell” kompaniýasy elmydama müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýar, sebäbi biz muňa berk ynanýarys: Müşderileriň üstünligi, biziň geljegimizdir.

Kompaniýanyň bütin dünýäde ýüzlenmeleri

jiangsu liyang production base

Jiangsu Liýang önümçilik bazasy

jiangsu suzhou production base

Jiangsu Suzhou önümçilik bazasy

shanghai production base

Şanhaý önümçilik bazasy

Thailand Bangkok  production base

Taýland Bangkok önümçilik bazasy

zhejiang haining production base

Zhejiang Haining önümçilik bazasy

zhejiang zhoushan production base

Zhejiang ousoushan önümçilik bazasy

Salgysy

Haining: No. 128, Çingfeng ýoly, Sieqiao senagat seýilgähi, Haining, Jiaxing, Zhejiang

Suzhou: Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheri, Taýçang şäheri, Çengxiang senagat parky, No. 18 Dong 'ýoly

Çanjou: No. 118 Şangşang ýoly, Zhongguancun ösüş zolagy, Liýang şäheri, Çiangzhouou şäheri, Jiangsu welaýaty

Oousoushan: .1919, Hongşeng ýoly, B zolagy, ousousan ykdysady ösüş sebiti, Zhejiang

Şanhaý: No. 111, Çunyi ýoly, Huangdu senagat zolagy, Jiading etraby, Şanhaý

Foshan: Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri, Şunde etraby, Lunjiao senagat şaýoly

Taýland: 89/11 bölümi, Enterprize seýilgähi, Bangna, Bangkok, Taýland