page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Suw geçirmeýän rulon we geomembran ekstruziýa enjamy

 • PVC composite floor leather extrusion machine

  PVC birleşdirilen pol deri ekstruziýa enjamy

  PVX pol derisi ýumşaklyk, çeýeligi, rahat aýak duýgusy we belli bir ýylylyk we ses izolýasiýasy bilen häsiýetlendirilýän pol materialynyň täze görnüşidir; Surfaceerüsti baý gurluş we beýleki örtülen materiallara garanyňda has gowy bezeg täsiri; Surfaceeriň tegmile garşylygy pes, ýöne çyzylmaga garşylyk gowy; Gowy tekizligi bar we ýelmeşmezden tekiz ýeriň düýbüne göni asfalt edilip bilner; Sag sag garşylygy we mehaniki zeperlere goragsyz; Çilim düwmelerine çydamly däl; Ajaýyp eşik garşylygy. Beýleki agaç pollar bilen deňeşdirilende, daş pollaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar.

 • PE Extra-width Geomembrane/Waterproof Sheet Extrusion Line

  PE Goşmaça giňlikdäki geomembran / suw geçirmeýän list ekstruziýa çyzygy

  Suw geçirmeýän we geomembran senagatynyň ýörite haýyşyna salgylanyp, JWELL pes gyrkymly we energiýa sarp edýän ýokary kuwwatly ekstruziýa liniýasyny işe girizdi.

 • TPO Waterproof Sheet Extrusion Line

  TPO Suw geçirmeýän list ekstruziýa liniýasy

  “Jwell” kompaniýasy köp gatlaklary birleşdirmek üçin gaty rulony kabul edýär, bu täze tehnologiýa TPO sahypasyny ýeliň açylmagyna garşy gowy funksiýa öwürýär. üstünde, orta gatlak berkitmek üçin poliester matadyr, üstü dokma süýümi we alýumin folga bilen örtülendir.

 • HDPE And PP T-Grip Sheet Extrusion Line

  HDPE we PP T-Grip sahypasynyň ekstruziýa çyzygy

  T-tutma kagyzy esasan gurluşyk bogunlarynyň gurluşyk beton guýmalarynda ulanylýar we tunel, çukur, suw geçiriji, bent, suw howdany desgalary, ýerasty desgalar ýaly betonyň birleşmegi we birleşmegi üçin in engineeringenerçiligiň esasyny düzýär; Elastik deformasiýa aýratynlyklary sebäpli adamlar ony möhürlemek we gurmak üçin ulanyp bolmaýarlar, eroziýa garşy aýratynlyklary, berkligi berkligi.

 • High Polymer Composite Waterproof Roll Extrusion Line

  Polokary polimer kompozit suw geçirmeýän rulon ekstruziýa liniýasy

  PVC, TPO, PE we ş.m. ýaly dürli görnüşli plastmassa materiallary üçin ulanylýar. Aşakdaky listleri öndürip bilmek:

  Plastiki rulon kagyzy (model: H): içki berkidilen material ýa-da daşarky material bilen örtülmezden.

  Daşarky süýümli rulon kagyzy (Model: L): süýüm ýa-da dokalan mata bilen örtük.

  Içki berkidilen rulon (Model: P): Poliester tor bilen içki gatlak palto.

  Içki berkidilen rulon (Model: G): Aýna süýümli içki gatlak palto.

 • PVC Waterproof Sheet Extrusion Line

  PVC suw geçirmeýän list ekstruziýa liniýasy

  PVC suw geçirmeýän örtükli material, ýörite ekstruziýa örtük prosesi arkaly iki taraplaýyn PVX plastmassa gatlagyny orta poliester berkitmesi bilen birleşdirmek arkaly emele gelen polimer örtükli materialdyr. PVC plastmassa gatlagynyň ösen formula we poliester süýümli mata bilen tor gurluşy bilen birleşmegi, rulonyň ajaýyp ölçegli durnuklylygyny we ýylylyk giňelişiniň pes koeffisiýentini döredýär. Tebigy gurşawa gönüden-göni täsir eden örtükli materiallaryň uzak möhletli işleýşini gowulandyrmak. Gurluşyk usuly: kebşirlemegiň täsirini üpjün etmek üçin gyzgyn howa kebşirlemek.

 • Water Drainage Sheet Extrusion Line

  Suw zeýkeş sahypasynyň ekstruziýa liniýasy

  Suw zeýkeş sahypasy: HDPE materialyndan ýasalan, daşky şekili konusdan tapawutly, suwy akdyrmak we suw saklamak funksiýalary, ýokary berklik we basyşa garşylyk aýratynlyklary.