page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Beýleki profil ekstruziýa enjamy

 • PVC.PP. PE. PC.ABS Small Profile Extrusion Line

  PVC.PP. PE. PC.ABS kiçi profil ekstruziýa çyzygy

  Daşary ýurt we içerki ösen tehnologiýany ulanmak bilen kiçi profil ekstruziýa liniýasyny üstünlikli ösdürdik. Bu setir leeke nurbat ekstruderi, vakuum kalibrleme stoly, çykaryjy enjam, kesiji we stacker, gowy plastifikasiýa, ýokary öndürijilik kuwwaty, az energiýa sarp etmek we ş.m.

 • PVC,PP Siding Panel High Speed Extrusion Line

  PVC, PP gapdal paneli Speokary tizlikli ekstruziýa çyzygy

  Jaý, ofis binasy, villa we diwar goragynda gapdal panel ulanylýar. PVC, ASA ýa-da PMMA bilen örtülen ýokarky gatlagy sebäpli, yssy, sowuk gurak ýa-da çygly ýerde ulanylyp bilner, uzak wagtlap gün şöhlesini, ýel, ýagyş we erbet howa çydap biler.

 • PVC TPU TPE Sealing Strip Profile Extrusion Machine

  PVC TPU TPE möhürleýji zolak profiliniň ekstruziýa enjamy

  Enjam PVC, TPU, TPE we ş.m. materiallaryň möhürleýji zolagyny öndürmek üçin ulanylýar, ýokary öndürijilik, durnukly ekstruziýa, pes energiýa sarp etmek. Meşhur inwertory, SIEMENS PLC we ekrany uýgunlaşdyrmak, aňsat işlemek we tehniki hyzmat.

 • PVC Wood-Plastic Quick Assembling Wall Panel Extrusion Line

  PVC agaç-plastmassa çalt gurnama diwar paneli ekstruziýa çyzygy

  Bu setirde durnukly plastifikasiýa, ýokary öndürijilik, pes täsir güýji, uzak ömür hyzmaty we başgalar bar
  artykmaçlyklary. Önümçilik liniýasy dolandyryş ulgamyndan, konusly ekiz nurbat ekstruderinden ýa-da paralel ekiz nurbat ekstruderden, ekstruziýa ölmekden, kalibrleme bölüminden, çekiş bölüminden, film örtüji maşyn we stakerden ybarat.

 • PS Plastic Foamed Picture Frame Extrusion Line

  PS Plastiki köpükli surat çarçuwasynyň ekstruziýa çyzygy

  “YF Series PS köpük profiliniň ekstruziýa liniýasy”, sowadyjy suw çüýşesi, gyzgyn möhürleýji maşyn ulgamy, çekiş enjamy we saklaýjy bilen bir nurbat ekstruderden we ýörite ekstruderden ybarat. Daşary ýurtdan getirilen ABB AC inwertory dolandyryş, import edilýän RKC temperatura ölçegi we ş.m.

 • PE Marine Pedal Profile Extrusion Line

  PE Deňiz pedaly profiliniň ekstruziýa çyzygy

  Tor kapasadaky adaty deňiz medeniýeti, esasan, agaç tor kapasany, agaç balyk tutulýan sütüni we plastmassa köpügi ulanýar. Önümçiligiň we ösdürip ýetişdirmegiň öňüsyrasynda we soň deňiz sebitine çynlakaý hapalanmagyna sebäp bolar, şeýle hem ýel tolkunlaryna garşy durmakda we töwekgelçiliklere garşy durmakda ejizdir…