PVC TPU TPE möhürleýji zolak profiliniň ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Enjam PVC, TPU, TPE we ş.m. materiallaryň möhürleýji zolagyny öndürmek üçin ulanylýar, ýokary öndürijilik, durnukly ekstruziýa, pes energiýa sarp etmek. Meşhur inwertory, SIEMENS PLC we ekrany uýgunlaşdyrmak, aňsat işlemek we tehniki hyzmat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PVC möhürleýji zolagyň esasy düzüm bölegi PVC bolup, ýylylyga garşylygy, berkligi we süýümliligini ýokarlandyrmak üçin plastifikator ýaly beýleki komponentler goşulýar. PVX möhürleme zolagyny emele getirmek aňsat, gaýtadan ulanylýar we gaýtadan ulanylýar.

Önümçilik prosesi: çig mal taýýarlamak + goşundylar → garyşyk → eltip bermek we iýmitlendirmek → mejbury iýmitlendirmek → nurbat ekstruderi → ekstruziýa ölmek → sazlamak

4
5
6

Enjam PVC, TPU, TPE we ş.m. materiallaryň möhürleýji zolagyny öndürmek üçin ulanylýar, ýokary öndürijilik, durnukly ekstruziýa, pes energiýa sarp etmek. Meşhur inwertory, SIEMENS PLC we ekrany uýgunlaşdyrmak, aňsat işlemek we tehniki hyzmat.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

JWS45 / 25

JWS65 / 25

Çykyş (kg / sag)

15-25

40-60

Ekstruder modeli 

45

65

Motor güýji (kw)

7.5

18.5

PVC TPU TPE Sealing Strip Profile Extrusion Machine 01

Biz hakda

JWELL Co., Ltd. 1978-nji ýylda 24 ýyldan gowrak ekstruziýa pudagynda işleýän Hytaýyň iň uly plastik ekstruziýa tehnikasy öndürijisi bolup döredildi. Indi 6 sany önümçilik bazamyz bar, 3000-den gowrak işgäri bar, has köp hyzmat etmek üçin güýçli tehniki we satuw hyzmat topary bar. 150-den gowrak ýurt.  

Gaýtadan işleýän enjamlarymyzyň hemmesi Japanaponiýadan we Europeewropadan getirilen CNC.

Enjamymyzda ulanylýan polat deň-duşlarymyzdan has ýokarydyr. Şol enjamlar üçin jwell kompaniýasynyň enjamlarynyň ömri, adatça, deň-duşlarymyzdan iki ýa-da üç esse uzyn.

Enjamlarymyzda ulanylýan elektrik komponentleri daşary ýurtlardan getirilýän markalar ýa-da Hytaýyň meşhur markalary bolup, enjamlarymyz bilen gabat gelýän jwell kompaniýasynyň talaplaryna laýyklykda ýörite optimallaşdyrylýar we dizaýn edilýär. Beýleki kompaniýalarda beýle güýç we täsir ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň