page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

Roller seriýasy

 • Thin-Wall Efficient Roller

  Inçe diwar täsirli rolik

  Inçe diwarly ýokary öndürijilikli rolik üçin ýerüsti gabygyň galyňlygy adaty rulonyň bary-ýogy 50% -70%; iş taşlaýyş meýdanyny azaltmak we sowuk suw bilen aragatnaşyk meýdanyny giňeltmek bilen termiki öwrülişiň netijeliligi ýokarlanýar.

 • Chill Roller,Casting Roller

  Çill rolik, rol oýnamak

  Bu önüm BOPP, BOPET, BOPA, BOPS, BOPI biaxial gönükdirilen uzalma çyzygynyň we uzynlygyna uzalýan çyzygyň ussat guýma görnüşinde giňden ulanylýar.

 • Casting Film Roller

  Film rolikleri

  JWELL kasting film rolikini Europeanewropanyň hünär önümçilik standartlaryna laýyklykda öndürdi. Rolik gurluşynyň umumy berkligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin kebşirleýiş we ýylylygy bejermek üçin birnäçe ädim ulanylýar.

 • Electromagnetic Heating Roller

  Elektromagnit gyzdyryjy rolik

  Heatingyladyş rolikiniň dürli pudaklarda giňden ulanylmagy bilen, elektromagnit ýyladyş rolik ýylylyk geçiriji ýag gyzdyryjy rolikiň ornuny tutýar, şu wagta çenli elektromagnit ýyladyş rolikini ýasama garşy çap etmekde, möhür basmakda, awtoulag laminirlenen aýna kompozitinde, birleşdirilen film önümçiliginde, lukmançylykda üstünlikli ulanylýar lenta, derman önümçiligi, dokalan mata öndürmek, alýumin-plastmassa panel aglýutinasiýa, sintetiki süýüm, rezin we plastmassa senenama we beýleki pudaklarda.

 • Embossing Roller

  Içerki rolik

  Nagyşlaýjy rolik, PMMA, PC, PP we ş.m. ýaly plastmassa örtükleri we tagtalary ýerüsti bejermek üçin ulanylýar. Rolikleriň üstüni dürli bezeg nagyşlarynda gaýtadan işlemek bolýar.

 • Micro-Structure Roller for Optical Film & Sheet

  Optiki film we sahypa üçin mikro gurluşly rolik

  Mikrostruktura rolik, LCD paneliniň esasy modul bölekleri boljak beýiklik optiki sahypasy ýa-da filmi bolmak üçin, misleşenden soň, mikro gurluşy rolikiň üstünde işleýär.

 • Roller for Bi-Oriented Stretch Film Production Line

  Iki taraplaýyn uzaldylan film önümçilik liniýasy üçin rolik

  “Jwell Machinery Co., Ltd.” diňe bir plastmassa plastinka listiniň rulonynyň dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemlemän, müşderileriň islegini kanagatlandyrýar, şeýle hem plastmassa film işewürligi üçin ýokary hilli rolik berýär.

 • Roller For Plastic Plate Sheet Film

  Plastiki plastinka list filmi üçin rolik

  Roller, esasanam aýna rolik, list we plastinka enjamlarynyň möhüm aýrylmaz bölegidir. Düzgüne görä, rulonyň üstünde näçe tekiz we takyk bolsa, şonça gowy önüm öndürilip bilner. Iň kiçi çydamlylygy we iň oňat rol oýnamak üçin iň gowy synanyşýarys.

 • Rubber Roller

  Kauçuk rolik

  Kauçuk rolikleriň üstünde EDPM (Etilen-Propilen-Diene Monomer), Gipalon, NBR, LSR (Suwuk silikon kauçuk), Gaty Silikon, Poliuretan we ş.m. Iş şertlerine görä, ýaga çydamly we çözüji çydamly bolmaly.

 • Super Mirror Roller

  Super aýna rolik

  Super aýnanyň üstündäki rolik, list we plastinka enjamlarynyň esasy bölegi. Düzgün, rulonyň üsti näçe tekiz we takyk bolsa, önümiň hili şonça gowy. We, elmydama Ra0.005um derejesine çenli mümkin bolan iň kiçi ýerüsti çişlige çydamlylygy üçin urýarys.