page-banner
Jwell 1997-nji ýylda Hytaý Plastmassa Maşynlary Senagaty Assosiasiýasynyň wise-prezident bölümi, plastmassa ekstruziýa enjamlary, himiki süýüm egirme enjamlary öndürijileriniň doly toplumyny esaslandyrdy.

5G material profilini ekstruziýa enjamy

 • Pvc Plastic Trunk Extrusion Machine

  Pvc Plastiki magistral ekstruziýa enjamy

  PVC magistral, esasan elektrik enjamlarynyň içerki sim geçirijisi üçin ulanylýan magistrallaryň bir görnüşidir. Indi ekologiýa taýdan arassa we ýangyn saklaýan PVC magistral giňden ulanylýar.

 • HMW Plastic Reinforced Steel Profile extrusion machine

  HMW Plastiki demir polat profilini ekstruziýa enjamy

  HMW plastmassa berkidilen polat profil, ekstruziýa, galyndy kalibrlemesi, sowatmak we kesmek arkaly dürli goşundylar bilen daşky gurşaw polimer birleşmesinden ýasalan ýokary güýçli önümiň täze görnüşidir. Önüm dizaýny mehanika ýörelgesine laýyklykda bolup, uly inertiýa pursat bölüminiň dizaýnyny we köp ugurly ýiti bogun bilen birleşmegi kabul edýär. Üznüksiz ýokary güýç, kislota we aşgar garşylygy, garramaga we ýokary gapdal egilme garşylygy bolan ekologiki açyş gurluş ulgamynyň täze görnüşidir. Gurluşygyň ýokary netijeliligi we giň ulanylyşy bar.

 • 5G Radome Extrusion Machine

  5G Radome ekstruziýa enjamy

  5G döwrüniň gelmegi bilen, stansiýany goramak üçin radomyň çalt ösmegi material we degişli enjamlar bilen ösdürilýär. Adaty FRP radome degişli talaplary kanagatlandyryp bilmez. PVC radomynyň belli bir derejede ulanylyşy bar. Şeýle-de bolsa, PC + aýna süýümi, PP + aýna süýümi, ASA we ş.m. ýaly käbir materiallary synagdan geçirmek we ulanmak bilen esasy artykmaçlyklary: pes dielektrik, arzan bahaly, ýeňil agram, daşky gurşaw.

 • High Molecular Weight(Hmw) Plastic Reinforced Steel Bridge Extrusion Machine

  Mookary molekulýar agram (Hmw) Plastmassa berkidilen polat köpri ekstruziýa enjamy

  HMW plastmassa demir polat köprüsi esasan birleşdirilen plastik köprä we plastmassa demir polat köprüsine bölünýär. Bu täze we ösen köpri material seriýaly önümiň bir görnüşidir. Himiýa senagatynda, nebitde, elektrik energiýasynda, lukmançylykda, gurluşykda we beýleki pudaklarda we kenarýaka sebitlerinde eýýäm giňden ulanylýar.