Kraxmal doldurylan bio-plastiki birleşme çyzygy

Gysga düşündiriş:

Plastmassa garyndysy, krahmaldan doldurylan birleşme, bio-massa doldurylan birleşme ýa-da PLA, PBAT, PBS, PPC, PCL, TPS we PHA we ş.m. ýaly biodegrirlenip bilinýän plastmassalar üçin mineral tozan doldurylan birleşme.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zaýalanýan materiallaryň temperatura duýgur, gyrkyjy we bölekleýin suwa duýgur aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, Jwelliň goşa nurbat granulasiýa enjamlary, şol sanda:
1. torokary tork, pes tizlik we pes gyrkym.
2. Enjamyň uzynlygyna diametr derejesi, ýörite nurbat kombinasiýasy, takyk temperatura gözegçiligi, işleýiş we wakuum dizaýny goşulýar.
3. Gaýtadan işlemezden ozal materiallaryň öňüni almak.

Goşma ulgamy

Örän ýokary torkly dişli guty, çydamly we poslama çydamly barreller we nurbat elementleri, ýokary tork wili we howpsuzlyk gysgyjy, durnukly, ygtybarly we uzak möhletli önümçiligi üpjün etmek üçin täsirli ýyladyş we takyk gözegçilik bilen enjamlaşdyrylan modully ekiz nurbat ekstruderi.

Doza ulgamy

Bio-plastmassa, krahmal we plastifikatoryň çig maly takyk LIW iýmitlendirijileri arkaly ýokary awtomatlaşdyryş we formulany sazlamak üçin çeýeligi bilen goşa nurbat ekstruderine iýmitlenýär.

Suwasty kesiş ulgamy

Suwasty kesiş ulgamy öňe gidişligi ýokary awtomatlaşdyrylan elliptik pellet öndürip biler, ýapyk ulgam daşky gurşawa tüsse we tozan çykarmaz we dürli kuwwat talaplaryna uýgunlaşyp biler.

Aşakdaky kömekçi enjamlar

Baý we ýerlikli aşaky enjamlar awtomatiki gaplanylýança birmeňzeşleşmegi, eleklemegi, guratmagy we sowatmagy amala aşyrýar.

Esasy tehniki parametr

Model L / D gatnaşygy Tizlik Motor güýji Tork derejesi Salgylanmak mümkinçiligi Adaty formula
CJWH-52 40-56 300rpm 45KW 9N.m / cm³ 150kg / sag Bio-plastmassa
+ 55% krahmal
+ 15% gliserin
CJWH-65 40-56 300rpm 75 KW 9N.m / cm³ 240kg / sag
CJWH-75 40-56 300rpm 132 KW 9N.m / cm³ 440kg / sag
CJWH-95 40-56 300rpm 250 KW 9N.m / cm³ 820kg / sag
CJWS-52 40-56 300rpm 55 KW 11N.m / cm³ 190kg / sag
CJWS-65 40-56 266rpm 90 KW 11N.m / cm³ 310kg / sag
CJWS-75 40-56 300rpm 160 KW 11N.m / cm³ 550kg / sag
CJWS-95 40-56 300rpm 315 KW 11N.m / cm³ 1060kg / sag
CJWS-75plus 40-56 330rpm 200 KW 13.5Nm / cm³ 700kg / sag

Önümiň şekili

Starch Filled Bio-Plastic Compounding Line01
Starch Filled Bio-Plastic Compounding Line02
Starch Filled Bio-Plastic Compounding Line03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň